تی شرت بچگانه محرم تی شرت محرم بچگانه با طرحی زیبا و کیفیت پارچه و چاپ عالی و ارسال پستی به سراسر ایران http://www.babyshirt.ir 2020-09-22T01:09:32+01:00 text/html 2017-08-22T09:10:10+01:00 www.babyshirt.ir مینو رجایی تی شرت محرم مردانه http://www.babyshirt.ir/post/6 انواع تی شرت محرم مردانه مشکی با کیفیت رسید. طرح های متنوع تی شرت محرم را در سایت مشاهده نمایید.و طرح مورد نظر خود را اتخاب و سفارش خود را ثبت نمایید.<br>این تی شرت ها دارای سایز بندی است در هنگام ثبت سفارش در قسمت پیام سایز خود را ثبت نمایید.<br><br><br><div align="center"><p>محرم 96 هم همانند سال های گذشته مجموعه ای متنوع از پیراهن مشکی محرم ساده و طرح دار عرضه کرده ایم تا با هر سلیقه ای که دارید بتوانید<a title="تی شرت محرم 96" href="http://muharram96.magni.ir/"> تی شرت محرم 96</a> خود را در بین تی شرت های محرم امسال پیدا نمایید.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #990000;"><strong>پذیرش سفارش به صورت عمده و تکی<br><br><span style="color: #000099;">برای خرید عمده حتما با شماره فروشگاه تماس حاصل نمایید تا قیمت و نوع ارسال به شما اعلام گردد.<br><br><br></span></strong></span><img src="https://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="" width="265" height="125"></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <table dir="rtl" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="637" height="480" cellspacing="10" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr> <td align="center"><img src="http://imageserver.ir/31454/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af%20%d8%aa%db%8c%20%d8%b4%d8%b1%d8%aa%20%d8%a8%da%86%d9%87%20%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87%20%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85.jpg" alt="تی شرت بچه گانه محرم" vspace="0" hspace="0" border="0" align=""></td> <td align="center"><img src="http://imageserver.ir/31455/%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3%20%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85%20%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c.jpg" alt="لباس محرم نوزادی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td height="40" bgcolor="#342721" align="center"> <p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">تی شرت بچه گانه محرم<br></span></p> <p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 24000 تومان</span></p> </td> <td height="40" bgcolor="#342721" align="center"> <p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">لباس نوزادی علی اصغر<br></span></p> <p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 15000 تومان<br></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" align="center"><a href="http://babyshirt.ir/post/2" target="" title=""><img src="http://imageserver.ir/5210/Buy-Now-button.jpg" alt="دکمه توضیحات بیشتر" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></td> <td valign="top" align="center"><a href="http://babyshirt.ir/post/1" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/5210/Buy-Now-button.jpg" alt="دکمه توضیحات بیشتر" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></td> </tr></tbody></table> <br><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><br></p> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="text-align: center;"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <div class="img"><img class="img-responsive thumbnail" src="https://static.taksabad.com/attachments/062239071177253196139069075205161252137253016190/%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85.jpg" alt="شال مشکی محرم"></div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">&nbsp;</div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <div class="p-name text-white">شال محرم طرح سیاه مشق</div> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper">&nbsp;</div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div class="t-padding price"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/clothing/clothes/muharramshirts/%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85"><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p> <hr style="width: 600px;" width="600"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"><span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"><span><span class="currency"><br></span></span></div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="text-align: center;"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <div class="img"><img class="img-responsive thumbnail" src="https://static.taksabad.com/attachments/080163076020129168111247071230139028120115161183/%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87" alt="تی شرت محرم ساده"></div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">&nbsp;</div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <div class="p-name text-white">تی شرت محرم ساده</div> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper">&nbsp;</div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div class="t-padding price"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/clothing/clothes/muharramshirts/%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C"><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p> <hr style="width: 600px;" width="600"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"><span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"><span><span class="currency"><br></span></span></div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="text-align: center;"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <div class="img"><img class="img-responsive thumbnail" src="https://static.taksabad.com/attachments/036180126228029113148244038225149160156148170087/%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7" alt="تی شرت محرم شهید کربلا"></div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">&nbsp;</div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <div class="p-name text-white">تی شرت محرم طرح شهید کربلا</div> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper">&nbsp;</div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div class="t-padding price"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/clothing/clothes/muharramshirts/%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7"><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p> <span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"><hr style="width: 600px;" width="600"><span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"><span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"><span><span class="currency"><br></span></span></div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="text-align: center;"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <div class="img"><img class="img-responsive thumbnail" src="https://static.taksabad.com/attachments/126147186018255009119047091039171152003055113139/%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86" alt="تی شرت محرم یا ابا عبد الله الحسین"></div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">&nbsp;</div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <div class="p-name text-white">تی شرت محرم طرح یا ابا عبد الله الحسین</div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper">&nbsp; <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/clothing/clothes/muharramshirts/%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86"><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper">&nbsp;</div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"><hr style="width: 600px;" width="600"></div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div class="t-padding price"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <div class="img"><img class="img-responsive thumbnail" src="https://static.taksabad.com/attachments/038054043074255230003075224160045041102175104103/%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3" alt="تی شرت محرم یا ابالفضل العباس"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="text-align: center;"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">&nbsp;</div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <div class="p-name text-white">تی شرت محرم طرح یا ابالفضل العباس</div> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper">&nbsp;</div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div class="t-padding price"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/clothing/clothes/muharramshirts/%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84"><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p> <hr style="width: 600px;" width="600"><span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"><span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"><span><span class="currency"><br></span></span></div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="text-align: center;"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <div class="img"><img class="img-responsive thumbnail" src="https://static.taksabad.com/attachments/063243147061176216008184099043057223011178162187/%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87" alt="تی شرت محرم یا ابا عبد الله"></div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">&nbsp;</div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <div class="p-name text-white">تی شرت محرم طرح یا ابا عبد الله</div> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper">&nbsp;</div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div class="t-padding price"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/clothing/clothes/muharramshirts/%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87"><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p> <span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"><hr style="width: 600px;" width="600"><span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"><span><span class="currency"><br></span></span></div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="text-align: center;"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <div class="img"><img class="img-responsive thumbnail" src="https://static.taksabad.com/attachments/072113031085232219111005215008160236145249071148/%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%82" alt="تی شرت محرم سیاه مشق"></div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">&nbsp;</div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="text-align: center;"> <div class="p-name text-white">تی شرت محرم طرح سیاه مشق</div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/clothing/clothes/muharramshirts/%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%82"><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p></div> text/html 2015-10-01T07:38:34+01:00 www.babyshirt.ir مینو رجایی لباس محرم بچه گانه http://www.babyshirt.ir/post/4 <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <table dir="rtl" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" height="480" border="0" cellpadding="0" cellspacing="10" width="637"><tbody><tr> <td align="center"><img src="http://imageserver.ir/31454/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af%20%d8%aa%db%8c%20%d8%b4%d8%b1%d8%aa%20%d8%a8%da%86%d9%87%20%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87%20%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85.jpg" alt="تی شرت بچه گانه محرم" align="" hspace="0" border="0" vspace="0"></td> <td align="center"><img src="http://imageserver.ir/31455/%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3%20%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85%20%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c.jpg" alt="لباس محرم نوزادی" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></td> <td align="center">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center" height="40" bgcolor="#342721"> <p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">تی شرت بچه گانه محرم<br></span></p> <p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 24000 تومان</span></p> </td> <td align="center" height="40" bgcolor="#342721"> <p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">لباس نوزادی علی اصغر<br></span></p> <p><span style="font-size: 15pt; color: #f9f5ec; font-family: B Yekan;">قیمت 15000 تومان<br></span></p> </td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top"><a href="http://babyshirt.ir/post/2" target="" title=""><img src="http://imageserver.ir/5210/Buy-Now-button.jpg" alt="دکمه توضیحات بیشتر" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></td> <td align="center" valign="top"><a href="http://babyshirt.ir/post/1" target="_blank" title=""><img src="http://imageserver.ir/5210/Buy-Now-button.jpg" alt="دکمه توضیحات بیشتر" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></td> </tr></tbody></table> text/html 2015-08-23T07:14:35+01:00 www.babyshirt.ir مینو رجایی لباس محرم کودک http://www.babyshirt.ir/post/3 برای خرید لباس محرم کودک با کیفیت عالی حتما با تولید کنندگان این نوع لباس ها تماس بگیرید و خرید خود را با راحت ترین روش ممکن انجام دهید. لباس محرم کودک برای شما به آدرس پستی شما ارسال می گردد.<br><br>امسال هم مانند سال های قبل می توانید بهترین لباس های محرم بچه گانه را در سایت اینترنتی سفلرش دهید چرا که ما بدون واسطه و در کارگاههای خودمان این تی شرت ها را تولید می کنیم.<br><br>از همان دوران کودکی عشق آقا اباعبدالله الحسین را در کودکان خود ایجاد نمایید و شئونات عزاداری بر آن حضرت را به ایشان آموزش دهید. لباس تی شرت محرم بچه گانه بسیار زیبا با کیفیت عالی<br><br><div align="center"><a href="http://muharram.net/" target="_blank" title="تی شرت محرم">تی شرت محرم</a><br><br><a href="http://topshert.ir/" target="_blank" title="خرید تی شرت محرم">خرید تی شرت محرم</a><br><br><a href="http://buymuharram.ir/" target="_blank" title="لباس محرم">لباس محرم</a><br></div> text/html 2014-10-08T07:43:51+01:00 www.babyshirt.ir مینو رجایی تی شرت محرم بچه گانه http://www.babyshirt.ir/post/2 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">کودکان در مراسم عزاداری آقا امام حسین علیه السلام شرکت می کنند و با کودکان امام حسین علیه السلام ابراز همدردی می کنند .بسیاری از آن ها دوست دارند که مانند بزرگترها از لباس مشکی محرم استفاده نمایند.</font><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.netpoosh.com/Files/muharramblouse/عزاداری کودکان.jpg" alt="عزاداری کودکان" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></div><div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#006600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#006600" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#006600" size="3"><b>لباس بچه گانه محرم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#330000" size="3"><b>خرید لباس بچه گانه برای محرم &nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">تولیدی تی شرت محرم ما در سال 94 اقدام به تولید تی شرت های بچه گانه نموده است که با<b> طرح زیبای یا اباعبدالله</b> تزیین شده است و برای سنین 4 تا 6 سال مناسب است.</font></div></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">تی شرت بچه گانه محرم به دلیل اینکه تولید خود ماست دارای ضمانت کیفیت است با ما همراه شوید و خرید اینترنتی تی شرت بچه گانه محرم را به راحتی در سایت انجام دهید تا برای شما به ادرس شما ارسال گردد.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.netpoosh.com/Files/muharramblouse/تی شرت محرم بچه گانه.jpg" alt="تی شرت محرم بچه گانه" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">جنس پارچه تی شرت بچه گانه محرم از<b> پارچه پنبه دو رو</b> است و علاوه بر اینکه از کیفیت بالایی برخوردار است برای استفاده در فصل <b>پاییز</b> مناسب است با ما همراه شوید و با اطمینا خاطر خرید تی شرت بچه گانه محرم را انجام دهید.</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#660000" size="3"><b>*خرید اینترنتی تی شرت محرم بچه گانه</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000099" size="3"><b>*جنس پارچه : پنبه دو رو</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff" size="3"><b>*نوع چاپ : سیلک</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="3"><b>*ارسال به سراسر ایران</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.netpoosh.com/Files/muharramblouse/تی شرت بچگانه محرم.jpg" alt="تی شرت بچگانه محرم" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>فرصت را از دست نداده و همین الان سفارش تی شرت محرم خود را ثبت نمایید تا هر چه زودتر برای شما ارسال گردد.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><p style="text-align: right;">برای اولین بار در ایران فروش تی شرت محرم برای کودکان با چاپ فانتزی توسط فروشگاه " محرم دات نت " آغاز شد . شما می توانید در این فروشگاه تی شرت محرمی چاپ دار جدید را برای کودکان دلبند خود خریداری نمایید . برای خرید این نوع کالا که فقط در فروشگاه اینترنتی ما عرضه می شود کافیست روی دکمه خرید پستی مربوطه کلیک نمایید. تصاویری از این تی شرت محرم کودکانه در زیر قابل مشاهده می باشد.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><img src="http://www.netpoosh.com/Files/muharramblouse/لباس محرم برای کودکان.jpg" alt="لباس محرم برای کودکان" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></p><p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: right;">از ویژگی های تی شرت محرم برای کودکان به جنس پارچه که از پنبه درجه یک تهیه شده اشاره نمود ، این نوع پارچه ضد حساسیت بوده و هیچ گونه حساسیتی برای پوست کودک شما ایجاد نخواهد کرد و بسیار لطیف می باشد که می توان به جرات این پارچه را از لطیف ترین پارچه ها در ایران معرفی نمود.</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> <p><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><br> </span></p> <ul> <li style="text-align: right;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #800080;">طرح روی تی شرت:</span> <span style="color: #000000;">اباعبدالله<br> </span></span></li> <li style="text-align: right; color: rgb(0, 51, 102);"><span style="color: #800080;">نوع پارچه:</span> <span style="color: #000000;">پنبه دورو ( لطیف ترین پارچه )<br> </span></li> <li style="text-align: right; color: rgb(0, 51, 102);"><span style="color: #000000;"><span style="color: #993366;">کلاس کیفیت پارچه:</span> درجه A</span></li> <li style="text-align: right;"><span style="color: #800080;">نوع چاپ: </span>تمام رنگ ترکیبی از به کار گیری ماشین آلات روز دنیا<br> </li> <li style="text-align: right;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #800080;">مدل:</span> <span style="color: #000000;">آستین بلند و کوتاه<br> </span></span></li> <li style="text-align: right;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #800080;">سایز چاپ:</span> استاندارد تی شرت بچه گانه<br> </span></span></li> <li style="text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 51, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">سایز بندی: </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">اسمال</span></span></span></span></li></ul><div style="text-align: center;"><b><b><p><strong><br></strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>قیمت 24000 تومان</strong></p> <p><a target="_blank" href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005babymuharram" title="دکمه خرید تی شرت محرم برای کودکان"><img alt="دکمه خرید تی شرت محرم برای کودکان" src="http://buy-glasses.ir/Files/post.jpg" title="دکمه خرید تی شرت محرم برای کودکان" height="68" width="228"></a></p></b></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.netpoosh.com/Files/muharramblouse/T-Shirt_large.jpg" alt="T-Shirt_large" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></div><div style="text-align: center;"><br></div></font></div> text/html 2014-10-08T06:33:50+01:00 www.babyshirt.ir مینو رجایی طرح لباس علی اصغر http://www.babyshirt.ir/post/1 <div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">عزاداری بر سرور و سالار شهیدان دارای آیین ها و سنن فراوانی است یکی از این آیین ها مشارکت کودکان و شیر خواران در مراسم </font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">عزاداری امام حسین علیه</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;السلام است که برای ابراز همدردی با مصایب کودکان امام حسین و به خصوص حضرت علی اصغر انجام می شود.</span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.netpoosh.com/Files/muharramblouse/عزاداری بر علی اصغر.jpg" alt="عزاداری بر علی اصغر" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">مرهم بنه بر سینه ی سوزان اصغر &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;سجاده ای خونین شده دامان اصغر&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">تا نیزه ها راه گلویش را بریدند &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;آواز حق می جوشد از شریان حیدر&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">قنداقه و گهواره در طی طریق اند &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;در منزل و منظومه ی عرفان اصغر&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">باید که رفتار ملایک را ببینی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;در وقت گل جوش بهشت جان اصغر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">از مطلع عشق آفریدندش در عالم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;از مصدر عرفان بخوان احسان اصغر&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">اینک که بر سجاده ی گُل می برندش &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;لالایی خونین بخوان برجان اصغر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">ای کوفه سر گردان بمان تا روز محشر &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;شاید بگیرند از کف ات تاوان اصغر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.netpoosh.com/Files/muharramblouse/لباس علی اصغر.jpg" alt="لباس علی اصغر" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">مراسم عزاداری بر حضرت علی اصغر هرساله با شکوه خاصی و با حضور مادران و کودکان شیر خوار آن ها برگزار می گردد در این مراسم معمولا از لباس خاصی که به لباس علی اصغر معروف است استفاده می شود.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><b><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <div class="description"> <p><font color="#990000">خرید تی شرت محرم برای نوزادان برای اولین بار در فروشگاه اینترنتی محرم در این مجموعه لباس کامل محرم را قرار داده ایم</font></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><font color="#006600">پکیج تی شرت محرم برای نوزاد:</font></strong></p> <p><strong>**لباس محرم نوزاد</strong></p> <p><strong>**شلوار محرم نوزاد</strong></p> <p><strong>**چفیه محرم برای نوزاد</strong></p><p><strong>**سربند با علی اصغر برای نوزاد</strong></p><p style="text-align: center;"><strong><br></strong></p></div></font></b></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.netpoosh.com/Files/muharramblouse/خرید لباس علی اصغر.jpg" alt="خرید لباس علی اصغر" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">ما در فروشگاه اینترنتی لباس علی اصغر و تی شرت محرم بچه گانه خرید لباس علی اصغر را برای عموم قرار داده ایم تا خیلی راحت به صورت اینترنتی سفارش دهید تا به آدرس شما ارسال گردد.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#006600" size="3"><b>خرید لباس علی اصغر</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff6666" size="3"><b>تی شرت محرم بچه گانه&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.netpoosh.com/Files/muharramblouse/لباس طرح علی اصغ.jpg" alt="لباس طرح علی اصغ" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">روش دیگر خرید این است که با شماره فروشگاه <b><font color="#ff0000">03134418533</font></b> تماس بگیرید تا همکاران ما سفارش شما را به صورت تلفنی دریافت نمایند و به آدرس شما ارسال می نماییم.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="3"><b>لباس علی اصغر</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#000099" size="3"><b>خرید لباس علی اصغر</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.netpoosh.com/Files/muharramblouse/طرح لباس علی اصغر.jpg" alt="طرح لباس علی اصغر" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><b><p><strong>قیمت&nbsp;:&nbsp; 15,000&nbsp;تومان</strong></p> <p><strong><a target="_blank" href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005nozad" title="دکمه خرید تی شرت محرم نوزاد"><img alt="دکمه خرید تی شرت محرم نوزاد" src="http://buy-glasses.ir/Files/post.jpg" title="دکمه خرید تی شرت محرم نوزاد" height="68" width="228"></a></strong></p><p><br></p><p><img src="http://www.netpoosh.com/Files/muharramblouse/یا علی اصغر.jpg" alt="یا علی اصغر" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></p><p><br></p></b></b></div>